越南旅游防骗小技巧/黑店曝光

在越南最令人头痛的事情莫过于讨价还价,那里明码标价的东西很少,几乎所有的东西你都需要问how much?加上越南的钱又不值钱,10000盾大概就相当于人民币4块不到。

112120vzrrw56665rpm565
1、所有的东西都需要讨价还价,小到10,000盾的咖啡,大到100,000盾的出租车。刚到越南的第一天我们买到过2万盾的咖啡,后来最便宜是8000盾(加牛奶的),还有2万盾的甘蔗汁,而坐在旁边吃饭的时候,甘蔗汁只要5000盾。

2、千万注意美元和越南盾要说清楚,越南人经常是简缩的说钱数,比如10,000盾,他们一般说ten thousand或者说ten,但千万不要以为所有的ten都是ten thousand,有些时候到了记账他们会说ten是ten dollar,这样的话就相当于19,000盾,差了快一倍了。

另外越南同志的口音也不准,thirty和thiteen很难听清楚,这个就差的更多,比较好的是拿个计算器给他们比划,若非必要不要直接拿现金出来比划,他们拿现金比划是可以的,你拿着现金他们是会直接从你手上抢过去的,然后自说自话的把钱就找给你了,一句话,钱到了他们手上,再想讨价还价把钱拿回来的可能性是很小的。

记住有几张钱是长的很像的,10万和5万和1万都是绿色的,有可能你还没有来得及数清楚几个零钱就被抢走了,被抢走了就是一点办法都没有的。

3、兑换钞票。这个里面陷阱也是多多,强烈谴责胡志明机场,因为看前人的攻略说机场汇率是最高的,所以老早做好准备在机场把美元全部换掉,可是胡志明机场趁着我们凌晨2点到机场,无人竞争的关系,居然要收3%的手续费。

我本来是计划全部换掉的,钱都给他们了,然后想想不划算,要收回100多美元,他们居然不给我我给他们的美元,而是在一堆美元中淘出几张了给我,这下我还担心是假钞呢,于是迫不得已在机场把美元全部换掉,这就是血的教训啊,钱千万不要先给他们,否则什么事情都会发生的。

在河内我们也碰到了传说中的事情,用人民币在路边和黄牛兑换的时候,他们会把10,000当成100,000找给你的,一定要非常小心,先把他们的钱数清楚,再把自己的钱给他们。

在越南,美元可以用的地方相当多,旅行社,旅馆,车费、买东西、甚至租车费都可以用,在越南消费的大部分都可以用美元解决,而人民币基本没有地方收,即使收给的汇率也是超级低。我们去的时候美元最高汇率大概看到过19000,最低看到18000甚至17500,一般用现金换绝对没有手续费;而人民币的汇率听说最高的有2850,我们只换到过2750。

另外一点,越南不像香港和泰国,到处都是exchange,越南不大看得到exchange,换钱一般都是在银行,黄牛也不是那么常见。建议一半换越南盾,一半留着美元最划算,如果按照我们的消费水平,大概换800-1000人民币的越南盾,留100多美元应该是没有任何问题的。

4、前人攻略中最有用的一句话就是,去外国人多的地方,在越南,基本可以做到看哪家店外国人多就去哪家店,不用担心被杀猪,在范五老街我们早上能够看到明码标价的小摊咖啡、法棍和粉,吃到过全越南最便宜的椰子(6000盾)。

100句旅行用得到的越南语

xin chào.  您好。

Xin lỗi.  对不起。

Cám ơn.  谢谢。

Tạm biệt.  再见。

Hẹn gặp lại.  下次见。

Anh có khỏe không?  你好吗?

Tôi khỏe.  我很好。

Tôi mệt.  我很累。
Rất vui được gặp anh.  很高兴见到你。

Anh tên là gì?  你叫什么名字?

Đay là anh Peter.  这是彼特先生。

Kia là chị Linda.  那是琳达小姐。

Anh ấy là bạn tôi.  他是我朋友。

Tôi còn độc than.  我还是单身。

Tôi đã có gia đình.  我结婚了。

Tôi có 2 con: một trai, một gái.  我有两个孩子,一个男孩,一个女孩。

Đay là con trai tôi.  这是我的儿子。

Đay là chồng tôi.  这是我先生。

Cô ấy là vợ tôi.  她是我夫人。

Tôi là khách du lịch.  我是游客。

Tôi là người Anh.  我是英国人。

Tôi sống ở Luan Đôn.  我住在伦敦。

Tôi từ Chicago đến.  我来自芝加哥。

Tôi là người Paris.  我是巴黎人。

Quê của tôi ở china.  我的家乡在中国。

Tôi không hiểu.  我不明白。

Tôi hiểu rồi.  我知道了。

Tôi không biết tiếng Việt.  我不懂越南语。

Tôi không nói được tiếng Việt.  我不会说越南语。

Xin nói chầm chậm.  请慢点说。

Vui lòng lặp lại.  请重复一遍。

Vui lòng nói bằng tiếng Anh.  请说英语。

“Table” tiếng Việt nói thế nào?  “Table”用越南语怎么说?

“Dĩ nhiên” ngĩa gì?  “Dĩ nhiên”是什么意思?

Anh đợi một chút nhé.  你等一下好吗?

Xin đợi 5 phút.  请等五分钟。

Đợi một chút.  稍等。

Ngày mai gặp lại nhé.  明天见。

Chúng ta sẽ gặp nhau ở đau?  我们要在哪里见面呢?

Chúng ta gặp nhau ở đay nhé?  我们在这里见面好吗?

Xin lỗi, ngày mai tôi bận.  对不起,明天我没空。

Xin lỗi, cái này bao nhiêu tiền?  不好意思,这个多少钱?

Làm ơn tính tiền.  劳驾,买单。

Cho tôi xem cái kia.  给我看一下那个。

Chị có cái nào lớn hơn không?  你有哪个大点的吗?

Tôi thích cái màu xanh dương.  我喜欢蓝色的那个。

Hơi đắt.  有点贵。

Đắt quá.  太贵了。

越南旅游注意事项(签证/医疗/治安/交通安全/大使馆地址及紧急联系电话/插座)

1、签证须知:
根据1992年3月15日中越关于互免签证的协定,中国公民持有效外交、公务、因公普通护照及其使用同一本护照的偕行人入境、出境或者过境越南时免办签证,停留期为30天,如需要延期,须由越方接待单位提出申请,在越南公安部出入境管理局办理。

中国公民持有效普通护照入境、出境或过境越南须事先办理越南签证。越南驻华大使馆、越南驻广州总领事馆、越南驻南宁领事馆及越南驻昆明总领事馆都可为中国公民签发赴越签证。签证种类分为旅游、商务两种,中国公民可本人前往使领馆办理,或委托旅游公司代办。
104930vmyec73c0glvcm0u.jpg.thumb
2、入境须知:
中国公民入境越南时,需要在入境口岸填写一式两联的入出境申报单(英越文),其内容包括入境、海关、动植物检疫等内容,第一联(白色)由越南边境口岸存留,第二联(黄色)入境者保存,以备出境时检查。

入境越南后,一般须在48小时内向留宿地附近的公安机关申报居留。如入住旅店,则由店方负责代为申报。故旅客入住时,一般应将护照或其他旅行证件交由店方保管。

3、海关规定:
越南海关规定,入境时如携带3000美元以上(2万元人民币或其他等值货币)、300克以上黄金等必须申报,否则出境时,超出部分将被越南海关没收。国内团组出访,如团费交由专人携带,入境时应申报,或者分散保管,否则,出境时超出3000美元部分将被越海关没收。外国人出境越南时可免税携带香烟200支、雪茄烟50支、烟草250克、酒类1公升。

越海关禁止入境者携带易燃、易爆、易腐蚀、剧毒、放射性、有异味物品、各种黄色书刊、影碟、未经检疫的动植物及武器等入境。

4、医疗条件和医疗保险须知:
越南医疗条件近年来不断获得改善。国家公务员、政府工作人员、大公司企业及涉外劳务人员都购买医疗保险,在合同医院看治病。外国人在越南看病一般要到大城市的大医院,例如河内市的越法国际医院、越德医院和白梅医院,胡志明市的大水镌医院等。

5、治安状况:
越南总体政局稳定,治安状况良好,但也存在一些偷盗现象,应注意事项:(一)在出入旅店、市场或其他公共场所时,注意保管好自己的钱包、手机、手表、首饰等,防止不良青年骑摩托车进行抢劫作案。(二)不要在观光景点让小童擦皮鞋,不要在街道旁、商店外选购流动商贩的货物,防范在周围有他们的同伙偷窃财物。(三)发现钱财、证件被盗窃或其他意外时应立即与越导游一起在第一时间到附近的公安值班点报案。

6、交通安全和越南旅游注意事项
越南河内、胡志明市等城市主要交通工具主要为摩托车,因此在越南应注意交通安全,特别是过马路时,最好选择有红绿灯的路口过马路。

在越南期间应前往正规酒店或饭店就餐,如在路边大排档或小餐馆就餐时,应注意尽量不吃生冷食品,喝啤酒或饮料时,不要加冰块。

7、使领馆及当地有关部门联系电话:
1)中国驻越南大使馆(河内市黄耀街46号,N046, HANG DIEU STREET,HANOI)。
使馆总机:0084-4-8453736;
领事部电话:0084-4-8235569;
领事部工作人员手机:0084-903460211、0084-903401751

2)中国驻胡志明市总领事馆(胡志明市阮氏明开路39号,NO 39 NGUYEN THI MINH KHAI STREET,HO CHI MINH CITY)
总领馆电话:0084-8-8292457;
领事部电话:0084-8-8292459;
领事部工作人员手机:0084-908002226、0084-9033063480;

3)越南公安部出入境管理局
电话:0084-4-8264026

4)越南旅游部门

越南旅游总局:0084-4-8257080
河内旅游局:0084-4-8252937
胡志明市旅游局:0084-8-8298914

8、涉及中国人常遇问题的有关法律咨询意见和建议:
近年来,随着两国人员交往的日益频繁,中越两国公民通婚也有所增加,如我公民来越与越南人结婚,按照越南涉外婚姻法,应办理以下手续:(一)在出生地办理出生公证和未婚公证。(二)将上述两公证在中国外交部及越南驻华使领馆认证。(三)前往中国驻越使领馆办理不持异议公证书。(四)前往越婚姻登记机关——司法部门与越南人登记。

9、气候及自然灾害状况如何:
答:越南位于中南半岛东部,地处北回归线以南,属热带季风性气候,高温多雨,年平均气温24度左右,平均年降水量1800-2000毫米。越南北方分春、夏、秋、冬四季,年平均气温23-25度,气候干燥多雾,北方1月至3月常小雨连绵。南方雨、旱季分明,大部分地区5月至10月为雨季,雨季多有大雨和暴雨;11月至次年4月为旱季。

越南每年7月至11月为台风多发季节,一些沿海城市如海防、岘港等受台风影响较重。南部湄公河三角洲每年雨季都会出现洪水,给当地人民生产生活带来严重影响。越中部地区每年5月至8月有来自西面干热的内陆(老挝风),这种热风所到之处,气温可升至40度,成为当地一大灾害。

10、国籍政策:
越南国籍法规定,越南政府不承认双重国籍,如他国公民加入越南国籍必须退出原国籍,越南公民加入其他国籍同时即丧失越南国籍;

11、插座:
电源插座:   A      电压:   220V     频率:   50HZ  

12、参考网站:
越南外交部网站:www.mofa.gov.vn
越南卫生部网站:www.moh.gov.vn
越南旅游网:http://www.vietnamtourism.com

越南旅游常见问题回答帖(签证/驾照/插座/货币兑换)

1、越南签证问题?

到越南,办理签证是一件特别简单的事情。因为越南的拒签率几乎为零。而且两三个工作日即可办理到手。旅游签证的有效期是三十天。 你在的城市如果没有领事馆,那么可以去找有资质的旅行社帮你代办,一般代办的手续费用是五十人民币左右。

如何办理越南一般旅游签证?
两种方式:
1:找淘宝代理或者旅行社代办。
2:自己准备好资料去大使馆办理。
大多数番友是直接找淘宝代理或者旅行社代办的越南签证,方便省事儿。

① 找旅行社或者淘宝代办签证的注意事项
找旅行社或者淘宝代办只要提供护照+2张2寸照片,然后快递到指定地址,等待办完出证就完事儿。

②自己去使馆办理越南签证所需材料:
提供护照原件(有效期6个月以上)
半年内拍摄的两寸白底或者蓝底免冠彩照2张(照片背面签字)

2、中国驾照在越南可以使用吗?

根据现行的规定,国外颁发的机动车驾驶执照在越南还没办法通用。即便如此,在越南工作、生活的外国人,以及在国外生活的越南人,可以根据相关的规定在越南更换越南机动车驾驶执照;另外,在越南工作、生活的外国人,以及在国外生活的越南人如果没有驾照,也可以根据相关规定在越南提交手续,考取驾照。

更换驾照的工作,只能在驾照仍在处于有效使用期间,同时没有修改痕迹的时候才能处理。更换过后的驾照,和越南同类的机动车驾驶执照一样具备法律效力。在办理驾照更换手续的时候,外国驾照不会被收取。更换驾照的机关只要求在出示材料的时候进行对照。去旅游的话就不用更换驾照啦,如果一定要租车的话可以租小摩托来骑(越南的摩托车大军可以很强大的哦)。

3、越南的电源插座问题?(要不要转换插座)

越南的电压是220伏,但是插座是德国标准的两脚圆型插座,国内的插头基本可用,三脚的就需要转换头。如果没有带的话,在越南很多便利店也可以买到。

105611a7gre0e69020a6re

4、越南盾兑换途径?(越南盾怎么兑换最划算?)

越南盾因为在国内的银行都没有的兑换,所以到越南旅游一般都是在边境或者直接到了越南再进行兑换,但是具体到越南旅游怎么换越南盾?在越南怎么兑换货币比较划算?

到越南旅游过境到越南的时候,一到达出境关口,就会有商贩过来问你需不需要换越盾,你可以跟他们先兑换几百块钱的越盾,这样到了越南后吃饭、住宿也方便,并且有急用的时候应应急。在关口兑换越盾的时候大家也不用太过担心假币的问题,因为基本上不会出现。

1)越南货币兑换小贴士
① 在越南人民币在当地不流通,美元在当地可以使用。旅馆、航空公司、旅行社通常都是用美元标价。
② 国内银行不能兑换越南盾,可以再出国前将人民币换成美元,到越南后再兑换成越南盾。
③ 在越南境内,不仅可以在银行兑换货币,在银行工作时间之外,也可以去珠宝店兑换,他们的汇率与银行差不多。

2)不推荐直接银行兑换
到了越南河内,不用去到银行兑换人民币或者美金,因为银行汇率实在太低。如果是一次兑换几千块钱的话,那实在太不划算了,那损失可是很让人心疼的。在越南方便兑换外币的城市是河内和西贡(胡志明市),其他的旅游城市不是不能换,而是汇率相对较低,而且店铺不多。

3)ATM取款
在河内的随处可见ATM自动提款机,极为方便。只要提款机上有Cirrus、Plus等联营标识,即表示可提取现金。一般情况下,每单次交易的手续费为20,000盾,具体手续费根据不同银行的标准而定。

4)金铺兑换
在越南兑换货币一般都是去金铺去兑换,汇率是很不错的,而且也不用担心假币,因为发生的几率真的极小。
河内的金店的外汇兑换业务主要集中在环剑湖附近的三十六古街里。兑换外汇一条街叫hang bac,主要还是旅行者换得比较多。也可以到pho ha trung兑换货币,也是一条金融街,离环剑湖不太远,那里随时都可以换,而且汇率非常的高。并且越南本地人也都是去那里兑换美金的。

5)银联刷卡
中国银联已经在越南开通了POS刷卡和ATM机取现业务。越南的银联特约商户主要为当地知名酒店和纪念品商店,他们都可以受理银联卡。而且,越南境内有数百台ATM机都可以使用银联卡提取越南盾。银联卡境外不能进行银行柜面转账和提现。在越南刷卡不需要支付手续费,选择银联网络消费,和其他国际信用卡网络相比,免收1%-2%不等的货币转换费。

目前越南主要是VIETCOMBANK、UOB和SACOMBANK三家银行商户受理银联卡,VIETCOMBANK可以受理除VISA和美国运通双标卡外的所有带银联标志的银行卡。UOB可以受理包括各品牌双标卡在内的一切银联卡。SACOMBANK可以受理除VISA双标卡外的所有带银联标志的银行卡。

选择银联路由在越南刷卡交易,需要先按POS机上“ALPHA”按键。由于信用卡有一定消费限额,对于奢侈品等大额消费,建议可使用银联借记卡,借记卡消费受账户余额限制。

1分钟了解越南(包含越南简介,消费水平,最佳旅游时间,旅行节日,邮局)信息

1、越南到底是一个怎样的国家?

1)越南简介

          越南(Vietnam)沿着海岸线的狭长地带,乘坐Openbus一站站从北到南,从下龙湾到湄公河三角洲。河内与西贡(胡志明市)这两座殖民时代建筑与东南亚湿热气氛杂糅的城市之间,连起了顺化、岘港、会安、芽庄、美奈、大叻这一串美丽的小城。这就是越南,惊险之中却有别样风情的国家。
当地语言:  越南语

越南胡志明市市政厅

                    越南胡志明市市政厅

2)禁忌与习惯

          越南人很讲究礼节。见了面要打招呼问好,或点头致意。对长辈称大爹、大妈或伯伯、叔叔,对平辈称兄、姐,对儿童称小弟、小妹,对群众称乡亲们、父老们、同胞们(只在本国人之间用)。在国家机关、工作单位和越军部队里,一般称同志,但在最熟悉的人之间,也有称兄道弟,而不称同志。见面时,通行握手礼,苗、瑶族行抱拳作揖礼,高棉族多行合十礼。京族人不喜欢别人用手拍背或用手指着人呼喊。
越南人的饮食较清淡,以清水煮、煎炸、烧烤为主。他们吃饭用筷子,喜吃生冷酸辣食物,食粮以大米为主,爱吃粳米,也吃杂粮。肉类有猪、牛肉和鱼,尤其喜欢用鲜鱼加工成“鱼露”。“鱼露”是京族日常生活中不可缺少的调料。蔬菜以空心菜为主,也种白菜、黄瓜、南瓜等。农村的京族、傣族等民族和城镇的部分居民有嚼槟榔果的嗜好。

2、消费水平

一提到越南,映入大家脑海的第一个词可能就是贫穷,其实一个国家的消费水平跟国家的经济情况也是有很大的关系的,像越南这个国家经济不是很发达当然消费水平也不会很高,这个大家可以放心。
1.5升矿泉水:5000-20000越南盾;
一碗河粉(PHO)20000-90000越南盾;
一份炒饭30000-100000越南盾;取决于餐馆的档次和地段。
小费:越南餐厅一般不需要给小费,有的会收取服务费,自动加在账单上。

3、最佳旅游季节

           越南分为旱季和雨季。11-4月为旱季,气候干燥,多雾。其中,旱季又分为热季和凉季,11-2月为凉季,3-4月为热季。5-10月为雨季,时常下雨,多为大雨和暴雨,气温高,湿度大。旱季的凉季(11-2月)是越南适合旅游的季节,气温适中,阳光明媚,晴空万里。

4、旅行节日

          民间传统节日主要有春节、清明节、端午节、中秋节、盘古节和送灶王节等。春节是越南民间最盛大的节日。夏历正月初一日为春节。按照越南的传统习俗,从腊月二十三日的“送灶王节”开始,就算进入春节了,届时,各家女主人都要赶制新衣,连日准备年货,还要清扫房屋。除夕晚上,全家吃团圆饭,燃放鞭炮。春节主要吃用苇叶包的糯米粽子。越南人清明节主要是祭祖扫墓;端午节是夏历五月初五,主要内容是吃粽子;中秋节是夏历八月十五,主要内容是吃月饼。中秋节以儿童活动为主,所以中秋节又叫儿童节。

5、邮局

          从越南寄往中国的邮资需要11000越南盾,历时两周左右。但由于500面值的越南盾比较少,很有可能支付11000越南盾而没有找零。 越南邮政不大靠谱,明信片什么的经常晚到或者消失,所以大家做好心理准备。